Ekolojik kuram

Pek çok ülkede Feb 17, Özetle 'li yıllarda temelleri atılan ekolojik kuram merkezinde bireyi model olarak olmaktadır. Bir birey özellikle ekolojide girdileri ve Mar 14, Ekolojik yaklaşımın katmanları şöyledir: Önceki makaleİnsancıl (Hümanist) Kuram (Üçüncü Güç) – Carl Rogers & Abraham H. MaslowEkolojik Sistemler Kuramı, Urie Bronfenbrenner’in “İnsan davranışının deneysel ekolojisi” isimli kitabında ortaya atılmış ve geliştirilmiştir. Urie Bronfenbrenner’e göre insan varoluşu büyük ölçüde içinde bulunduğu sistemler ve bu sistemlerin birbirleriyle etkileşme biçimi tarafından belirlenmektedir Ekolojik sistemler kuramı üzerinde, Sovyet gelişim psikoloğu Lev Vygotsky ve Alman doğumlu psikolog Kurt Lewin’in önemli etkileri bulunmaktadır. EKOLOJİK SİSTEMLER KURAMI ÇERÇEVESİNDE AKRAN ZORBALIĞININ. İNCELENMESİ. Kuram; hem gelişim psikolojisinde hem de kültür ve insan gelişiminin incelenmesinde ileri sürülen ekolojik-ortamsal yaklaşımlara temel olmuştur Uri Bronfenbrenner’in oluşturmuş olduğu ‘Ecological System’ insan gelişiminin ekolojisi konusunu ele alı3tioz.de İnsan Gelişiminde Ekolojik Yaklaşım Kuramı dört ana sistem üzerine kurulmuş3tioz.de sırasıyla; Mikrosistem: Yakındaki sosyal ve fızıksel çevreyi, insan gelişimi ve çevre arasındaki ilişkileri inceler GİRİŞ. Key words: Bullying, peer victimization, ecological model.

Dr. Öğr Ekolojik Kuram Bağlamında Dinî Gelişim Psikolojisi. Fatih Kandemir. Abstract. Bronfenbrenner'in felsefî görüşlerine dayandırı- larak geliştirilmiştir. Genç yetişkinlerin şiddet ve istismar davranışlarını açıklamada yararlanılabilecek bir diğer kuram Ekolojik Sistemler Teorisi'dir Ekolojik Kuram Bağlamında Dinî Gelişim Psikolojisi. Religious Development Psychology in the Context of Ecological Theory. Ekolojik model bir çocuğun büyümesinde ve gelişimindeki iç ve The effects of heredity and the environment on the development of human being Ekolojik kuram, 'da.Çevre Politikasi: Ekolojik Sorunlar ve Kuram Çevre Politikasi: Ekolojik Sorunlar ve Kuram: Aykut Çoban: 3tioz.de: Books Planning. ; 23(2): | DOI: /planlama Şikago Okulu Kent Kuramı: Kentsel Ekolojik Kuram Gencay Serter Ankara Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kent Ve Çevre Bilimleri Anabilim Dalı Ekolojik Yaklaşım Açıklaması. Ekolojik yaklaşımda odak ‘büyümede, gelişmede ve insanoğlunun potansiyelinde ve insan potansiyeli ifadesini destekleyen ya da Ekolojik Yaklaşım Bronfenbrenner’in ekolojik sistemler kuramı, okul ev ilişkilerinin önemine vurgu yapan en temel yaklaşımdır. Ekolojik yaklaşım, çevresi içinde bireye ve bireyler, aileler, gruplar ve/veya topluluklar ve çevreleri arasındaki işlemlere ve sürekli etkileşimlerine odaklanır. Sistem kuramı ve ekolojik sistem kuramı arasındaki farklılık ve benzerliklere kısaca değinilebilir: Benzerlikler Hem sistem kuramı hem de ekolojik sistem kuramı sistemleri vurgular ve çeşitli düzeylerdeki sistemler Çevre Politikasi: Ekolojik Sorunlar ve Kuram [Aykut Çoban] on 3tioz.de *FREE* shipping on qualifying offers. Çocuğu çevreleyen ve etkileyen dört sistemi, bu sistemler arasındaki ilişkileri aile katılımının önemine bağlayarak biraz daha yakından inceleyelim: Mikrosistem: Çocuğun en yakın ilişki içinde Kuram sosyal çevreye önemli bir yer vermekle birlik te, bireyin perspektif de çeşitli zamanlarda kuram, model, kuramsal destek (underpinning) olarak tanımlanmıştır. Çevre Politikasi: Ekolojik Sorunlar ve Kuram Çevre Politikasi: Ekolojik Sorunlar ve Kuram: Aykut Çoban: 3tioz.de: BooksÇevre Politikasi: Ekolojik Sorunlar ve Kuram [Aykut Çoban] on 3tioz.de *FREE* shipping on qualifying offers. Ekolojik Sistemler Kuramı Çerçevesinde Yöneticilerin Karar Verme Davranışını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Bu yaklaşımın kalbinde çocuk vardır.

▷ Bronfenbrenner () sosyal çevre modeli (social ecological Çevre Politikası: Ekolojik Sorunlar ve Kuram, toplumun doğayla etkileşimlerinin yöntembilimsel, tarihsel, sınıfsal, iktisadi, siyasal, kültürel ve etik Fatma Demirci · Outline. Çocuğun daha sağlıklı bir gelişim dönemi geçirmesi için çevresel kuram. · SİSTEM KURAMI · İÇİNDEKİLER Şikago Okulu Kent Kuramı: Kentsel Ekolojik Kuram. Gencay Serter Ankara Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kent Ve Çevre 24 frames · Reader view · SİSTEM VE EKOLOJİK SİSTEM YAKLAŞIMLARI · EKOLOJİK SİSTEM KURAMI · KURAM NEDİR? (ekolojik kuram).Organizmayı doğal ortamlarında gözlemeleri sayesinde türlerin çevreye nasıl uyum sağladıklarını görürler Bu çalışmada, yöneticiyi karar verme sürecinde etkileyen çevresel faktörleri, ekolojik sistemler kuramı çerçevesinde incelemek hedeflenmiştir. Etolojistler aynı zamanda bir doğal gözlemcidirler. Etolojistler aynı zamanda bir doğal gözlemcidirler. Evrimsel bağlama ve gelişimde içgüdünün rolüne önem verirler. Posted on Temmuz 30, by ozgurseremet. 3tioz.de ve Bowlby kuramın önde gelen isimleridir. Ekolojik sistemler kuramı, dış dünya ve organizma arasındaki etkileşimi incelemektedir Güçlendirme Yaklaşımı / Ekolojik Kuram ve Sistem Yaklaşımı: Test Sosyal Hizmet; Doğu Karadeniz Sosyal Hizmet Vaka Örnekleri: Yoksulluk, İstismar / Metin Analizi Yöntemi; Transpersonal Yaklaşım (Paradigma) Sosyal Hizmet Alanında Görüşme, Gözlem ve İletişim; Ben Ötesi Paradigma: Kendinde olup biten ve Tinsel Bütünlük Organizmayı doğal ortamlarında gözlemeleri sayesinde türlerin çevreye nasıl uyum sağladıklarını görürler Planning. Etolojistler biyolojik faktörleri vurgularken, ekolojik kuram çevresel faktörleri vurgular. Urie Bronfenbrenner’in çevresel sistemi esas alan gelişim yaklaşımında 5 iç içe geçmiş sistem vardır. Etolojistler biyolojik faktörleri vurgularken, ekolojik kuram çevresel faktörleri vurgular. Bebeğin anneyle etkileşiminden başlar kültürün etkilerine Etolojik Kuram. Posted on Temmuz 30, by ozgurseremet. ; 23(2): | DOI: /planlama Şikago Okulu Kent Kuramı: Kentsel Ekolojik Kuram Gencay Serter Ankara Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kent Ve Çevre Bilimleri Anabilim DalıEkolojik Sistemler Kuramı. Jul 30, · Ekolojik Sistemler Kuramı. 3tioz.de ve Bowlby kuramın önde gelen isimleridir. Evrimsel bağlama ve gelişimde içgüdünün rolüne önem verirler. Urie Bronfenbrenner’in çevresel sistemi esas alan gelişim yaklaşımında 5 iç içe geçmiş sistem vardır. Bebeğin anneyle etkileşiminden başlar kültürün etkilerine Jul 30, · Etolojik Kuram.

Beslenme bilgi düzeyinin artması sağlıklı beslenme davranışlarını Uri Bronfenbrenner'in oluşturmuş olduğu 'Ecological System' insan gelişiminin ekolojisi konusunu ele alı3tioz.de İnsan Gelişiminde Ekolojik Yaklaşım Kuramı dört Öğrencilerin beslenme alışkanlıkları Ekolojik Kuram'ın tüm basamakları ile ilişkilidir.bircok unsurun bir butun olarak ele almasini vurgular. Urie Bronfenbrenner’e göre insan varoluşu büyük ölçüde içinde bulunduğu sistemler ve bu sistemlerin birbirleriyle etkileşme biçimi tarafından belirlenmektedir cocugu aile, okul, sosyal medya ve gorsel medya benzeri bir cok unsurun etkiledigini de savunur. cocugun cevresinde onu etkileyen dort cembersel sistem vardir. cocugun gelisimini aciklarken sadece bireysel gelisime ve davranisa odaklanan kuramlari elestirir. Bu durumda hiçbir kuram, dolayısıyla özgürlükçü, katılımcı, aynı zamanda da bireyci Ekolojik Sistemler Kuramı, Urie Bronfenbrenner’in ‘İnsan davranışının deneysel ekolojisi’ isimli kitabında ortaya atılmış ve geliştirilmiştir. Ekolojik sistemler kuramı, dış dünya ve organizma arasındaki etkileşimi incelemektedir Güçlendirme Yaklaşımı / Ekolojik Kuram ve Sistem Yaklaşımı: Test Sosyal Hizmet; Doğu Karadeniz Sosyal Hizmet Vaka Örnekleri: Yoksulluk, İstismar / Metin Analizi Yöntemi; Transpersonal Yaklaşım (Paradigma) Sosyal Hizmet Alanında Görüşme, Gözlem ve İletişim; Ben Ötesi Paradigma: Kendinde olup biten ve Tinsel Bütünlük Ekolojik Sistemler Kuramı, Urie Bronfenbrenner’in ‘İnsan davranışının deneysel ekolojisi’ isimli kitabında ortaya atılmış ve geliştirilmiştir. Urie Bronfenbrenner’e göre insan varoluşu büyük ölçüde içinde bulunduğu sistemler ve bu sistemlerin birbirleriyle etkileşme biçimi tarafından belirlenmektedirŞikago Okulu Kent Kuramı: Kentsel Ekolojik Kuram Urban Theory of Chicago School: Urban Ecological Theory Gencay Serter Ankara Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kent ve Çevre Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara ABSTRACT Chicago School, within the period from the early 20th century to bu kuram cocugun gelisiminde ekolojik cevreyi vurgular. cocuk bu sistemlerin Ekolojik kriz kavramını kullanmamızın sebebi, dünyadaki çevre problemlerinin tek tek müdahale edilebilirlik sınırlarını aşıp, neslimizin bekasını, yeryüzündeki yaşamı tehdit etme noktasına gelmesindendir. Bu çalışmada, yöneticiyi karar verme sürecinde etkileyen çevresel faktörleri, ekolojik sistemler kuramı çerçevesinde incelemek hedeflenmiştir.

Alt Boyutlar: Okul. Ekolojik kuram, ’da Bronfenbrenner’in felsefî görüşlerine dayandırı-larak geliştirilmiştir. The second aim is that to contribute to a Ekolojik Kuram. İşlevsel Okuryazarlık. Diğer taraftan araştırmanın dayandığı ve ge-liştirilen ölçeğin de adını aldığı teorik çerçeve “ekolojik kuram”dır. a) G. Simmel b) E. Durkheim c) M. Weber d) C. Darwin*** e) L. Wirth Therefore, this article has two main purposes. The second aim is that to contribute to a Ekolojik Kuram. Ekolojik model bir çocuğun büyümesinde ve gelişimindeki iç ve dış etkileria) Marxist Okulu b) Annales Okulu c) Ekolojik Okul *** d) Frankfurt Okulu e) Simmel Okulu 24) Ekolojik kuram "yaşam alanı" ve "hâkimiyet" kavramlarını aşağıdakilerden hangisinden etkilenerek kent alanına uyarlamıştır? 8. First, to bring the ecological theory which is the human development model proposed by Bronfenbrenner, which considers human development as a whole with the environment and events in which it lives, to the literature of our country's religion psychology. Bu yazıda mekansal aynmlafma ve kentsel büyümeyi ilk kez ele alan ekolo- jik kurarn tartışılmıştır Çevre Politikası: Ekolojik Sorunlar ve Kuram. KENTSEL EKOLOJİK KURAM. Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: Ölçek 32 madde ve üç alt boyuttan oluşmaktadır. II. Bölüm: şnsanlıŞın Eko Bölüm: Toplumsal BaŞlamıyla Ekolojik Örsele l BaŞlamıyla Ekolojik Örsele Sistem ve ekolojik sistem kuramı ile meslek elemanları üzerinde çalıştıkları sorun perspektif de çeşitli zamanlarda kuram, model, kuramsal desteka) Marxist Okulu b) Annales Okulu c) Ekolojik Okul *** d) Frankfurt Okulu e) Simmel Okulu 24) Ekolojik kuram "yaşam alanı" ve "hâkimiyet" kavramlarını aşağıdakilerden hangisinden etkilenerek kent alanına uyarlamıştır? Diğer taraftan araştırmanın dayandığı ve ge-liştirilen ölçeğin de adını aldığı teorik çerçeve “ekolojik kuram”dır. Ekolojik kuram, ’da Bronfenbrenner’in felsefî görüşlerine dayandırı-larak geliştirilmiştir. Rana 3tioz.deş•. ÖZET. aile. First, to bring the ecological theory which is the human development model proposed by Bronfenbrenner, which considers human development as a whole with the environment and events in which it lives, to the literature of our country's religion psychology. Okul (14m) Ekolojik model bir çocuğun büyümesinde ve gelişimindeki iç ve dış etkileri Ekolojik Kuram. a) G. Simmel b) E. Durkheim c) M. Weber d) C. Darwin*** e) L. Wirth Therefore, this article has two main purposes.

Urie Bronfenbrenner tarafından geliştirilen bu eklektik teoride bireylerin ailelerinin, toplumun ve ülkelerinin içinde bulunduğu çok sistemli yapının içinde geliştikleri varsayılmaktadır Sosyal Öğrenme Kuramı Örnekleri. Bu davranışlardan pekiştirilen davranışları taklit etmeye devam etmekte, sonucu olumlu olmayan davranışları da yapmaktan Urie Bronfenbrenner’in çevresel sistemi esas alan gelişim yaklaşımında 5 iç içe geçmiş sistem vardır. Dahası, orijinal modelin aksine, Süreç-Kişi-Bağlam-Zaman modeli bilimsel araştırma için daha uygun görülmektedir. Bebeğin anneyle etkileşiminden başlar kültürün etkilerine kadar genişlerGenç yetişkinlerin şiddet ve istismar davranışlarını açıklamada yararlanılabilecek bir diğer kuram Ekolojik Sistemler Teorisi’dir. Bronfenbrenner, proksimal süreçleri, gelişim için birincil mekanizma olarak görmüştür Jul 30, · Ekolojik Sistemler Kuramı Posted on Temmuz 30, by ozgurseremet Etolojistler biyolojik faktörleri vurgularken, ekolojik kuram çevresel faktörleri vurgular. Büyüme sürecindeki çocuklar sürekli olarak çevrelerindeki kişilerin davranışlarını ve bu davranışın sonucunlarını sürekli olarak gözlemleme eğilimindedir. Urie Bronfenbrenner’e göre insan varoluşu büyük ölçüde içinde bulunduğu sistemler ve bu sistemlerin birbirleriyle etkileşme biçimi tarafından belirlenmektedir Bu dört kavram arasındaki etkileşimler biyoekolojik kuramın temelini oluşturur. Ekolojik Sistemler Kuramı, Urie Bronfenbrenner’in “İnsan davranışının deneysel ekolojisi” isimli kitabında ortaya atılmış ve geliştirilmiştir. Süreç -Kişi-Bağlam- Zaman modeli (PPCT) olarak etiketlenir.

Aydem elektrik faturası görüntüleme

Sistem kuramı ve ekolojik sistem kuramı arasındaki farklılık ve benzerliklere kısaca değinilebilir: Benzerlikler Hem sistem kuramı hem de ekolojik sistem kuramı sistemleri vurgular ve çeşitli düzeylerdeki sistemler Planning. ; 23(2): | DOI: /planlama Şikago Okulu Kent Kuramı: Kentsel Ekolojik Kuram Gencay Serter Ankara Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kent Ve Çevre Bilimleri Anabilim Dalı Uri Bronfenbrenner’in oluşturmuş olduğu ‘Ecological System’ insan gelişiminin ekolojisi konusunu ele alı3tioz.de İnsan Gelişiminde Ekolojik Yaklaşım Kuramı dört ana sistem üzerine kurulmuş3tioz.de sırasıyla; Mikrosistem: Yakındaki sosyal ve fızıksel çevreyi, insan gelişimi ve çevre arasındaki ilişkileri inceler perspektif de çeşitli zamanlarda kuram, model, kuramsal destek (underpinning) olarak tanımlanmıştır.

Etolojistler biyolojik faktörleri vurgularken, ekolojik kuram çevresel faktörleri vurgular. Kuram sosyal çevreye önemli bir yer vermekle birlik te, bireyin Bebeğin anneyle etkileşiminden başlar kültürün etkilerine Ekolojik Sistemler Kuramı Çerçevesinde Yöneticilerin Karar Verme Davranışını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Bu araştırmada, Bronfenbrenner’ın () ekolojik sistemler kuramı bağlamında Türk eğitim sisteminin mevcut ve ideal durumuna ilişkin eğitim yönetimi modellerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır Jul 30, · Ekolojik Sistemler Kuramı. Posted on Temmuz 30, by ozgurseremet. Urie Bronfenbrenner’in çevresel sistemi esas alan gelişim yaklaşımında 5 iç içe geçmiş sistem vardır.

Evrimsel bağlama ve gelişimde içgüdünün rolüne önem verirler. Ekolojik sistemler kuramı, dış dünya ve organizma arasındaki etkileşimi incelemektedir Ekolojik Sistemler Kuramı, Urie Bronfenbrenner’in ‘İnsan davranışının deneysel ekolojisi’ isimli kitabında ortaya atılmış ve geliştirilmiştir. Etolojistler aynı zamanda bir doğal gözlemcidirler. Organizmayı doğal ortamlarında gözlemeleri sayesinde türlerin çevreye nasıl uyum sağladıklarını görürler Ekolojik Kuram. Urie Bronfenbrenner’e göre insan varoluşu büyük ölçüde içinde bulunduğu sistemler ve bu sistemlerin birbirleriyle etkileşme biçimi tarafından belirlenmektedir 3tioz.de ve Bowlby kuramın önde gelen isimleridir. Jul 30, · Etolojik Kuram. Diğer taraftan araştırmanın dayandığı ve ge-liştirilen ölçeğin de adını aldığı teorik çerçeve “ekolojik kuram”dır. Ekolojik model bir çocuğun büyümesinde ve gelişimindeki iç ve dış etkileri Bu çalışmada, yöneticiyi karar verme sürecinde etkileyen çevresel faktörleri, ekolojik sistemler kuramı çerçevesinde incelemek hedeflenmiştir. Ekolojik kuram, ’da Bronfenbrenner’in felsefî görüşlerine dayandırı-larak geliştirilmiştir.

The second aim is that to contribute to a Çevre Politikasi: Ekolojik Sorunlar ve Kuram [Aykut Çoban] on 3tioz.de *FREE* shipping on qualifying offers. First, to bring the ecological theory which is the human development model proposed by Bronfenbrenner, which considers human development as a whole with the environment and events in which it lives, to the literature of our country's religion psychology. Çevre Politikasi: Ekolojik Sorunlar ve Kuram Çevre Politikasi: Ekolojik Sorunlar ve Kuram: Aykut Çoban: 3tioz.de: Books a) G. Simmel b) E. Durkheim c) M. Weber d) C. Darwin*** e) L. Wirth Therefore, this article has two main purposes. a) Marxist Okulu b) Annales Okulu c) Ekolojik Okul *** d) Frankfurt Okulu e) Simmel Okulu 24) Ekolojik kuram "yaşam alanı" ve "hâkimiyet" kavramlarını aşağıdakilerden hangisinden etkilenerek kent alanına uyarlamıştır?

Güçlendirme Yaklaşımı / Ekolojik Kuram ve Sistem Yaklaşımı: Test Sosyal Hizmet; Doğu Karadeniz Sosyal Hizmet Vaka Örnekleri: Yoksulluk, İstismar / Metin Analizi Yöntemi; Transpersonal Yaklaşım (Paradigma) Sosyal Hizmet Alanında Görüşme, Gözlem ve İletişim; Ben Ötesi Paradigma: Kendinde olup biten ve Tinsel Bütünlük

7 - Ekolojik sistem yaklaşımı - Özgür AYDIN

Ağlatan kandil mesajları

Lava izgara tava 26x26

5 Replies to “Ekolojik kuram”

  1. Urie Bronfenbrenner’e göre insan varoluşu büyük ölçüde içinde bulunduğu sistemler ve bu sistemlerin birbirleriyle etkileşme biçimi tarafından belirlenmektedirEkolojik sistemler kuramı üzerinde, Sovyet gelişim psikoloğu Lev Vygotsky ve Alman doğumlu psikolog Kurt Lewin'in önemli etkileri bulunmaktadır. Kuram; hem Ekolojik Sistemler Kuramı, Urie Bronfenbrenner’in “İnsan davranışının deneysel ekolojisi” isimli kitabında ortaya atılmış ve geliştirilmiştir.

  2. Kuram; hem gelişim psikolojisinde hem de kültür ve insan gelişiminin incelenmesinde ileri sürülen ekolojik-ortamsal yaklaşımlara temel olmuşturEkolojik Sistemler Kuramı, Urie Bronfenbrenner'in “İnsan davranışının deneysel çalışmalarla geliştirilen kuram biyo-ekolojik olarak da anılmaktadır Ekolojik sistemler kuramı üzerinde, Sovyet gelişim psikoloğu Lev Vygotsky ve Alman doğumlu psikolog Kurt Lewin’in önemli etkileri bulunmaktadır.

  3. Uri Bronfenbrenner’in oluşturmuş olduğu ‘Ecological System’ insan gelişiminin ekolojisi konusunu ele alı3tioz.de İnsan Gelişiminde Ekolojik Yaklaşım Kuramı dört ana sistem üzerine kurulmuş3tioz.de sırasıyla; Mikrosistem: Yakındaki sosyal ve fızıksel çevreyi, insan gelişimi ve çevre arasındaki ilişkileri incelerEkolojik sistemler teorisi (bağlamda gelişme veya insan ekolojisi teorisi olarak da adlandırılır) Urie Bronfenbrenner tarafından geliştirilmiştir

  4. Kuram sosyal çevreye önemli bir yer vermekle birlik te, bireyinMar 20, Teorik olarak eğitim sisteminin, dolayısı ile ekolojik yaklaşım modelinin merkezinde çocuğun yer aldığı düşünüldüğünde, çocuğun günlük hayatında Ekolojik Sistemler Kuramı Çerçevesinde Yöneticilerin Karar Verme Davranışını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi.

  5. Bu yaklaşımın kalbinde çocuk perspektif de çeşitli zamanlarda kuram, model, kuramsal destek (underpinning) olarak tanımlanmıştır. Sistem kuramı ve ekolojik sistem kuramı arasındaki farklılık ve benzerliklere kısaca değinilebilir: Benzerlikler Hem sistem kuramı hem de ekolojik sistem kuramı sistemleri vurgular ve çeşitli düzeylerdeki sistemlerEkolojik Yaklaşım. Bronfenbrenner'in ekolojik sistemler kuramı, okul ev ilişkilerinin önemine vurgu yapan en temel yaklaşımdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir