Külliye nedir kısaca

Külliye, İslam Külliye, cami ile birlikte medrese, imaret, türbe, kütüphane, hamam, aşevi, (da-rüşşifa) kervansaray, çarşı, okul, hastane, tekke, zaviye binalarından oluşan yapılar topluluğu. Cami en az cuma namazlarındakiKülliye nedir? Külliye, cami ile birlikte medrese, ibadet, imaret, türbe, kütüphane, hamam, aşevi, (darüşşifa) kervansaray, çarşı, okul, hastane, tekke, zaviye binalarından oluşan yapılar topluluğu. 1 Külliye. İslam toplumunun oluşumunda şehirlerde mahalle hayatı külliyeler çevresindeki mimari yapıda yoğunlaşıyordu. İslam toplumunun oluşumunda şehirlerde mahalle hayatı külliyeler çevresindeki mimari yapıda yoğunlaşıyordu. Külliye hakkında Türk Dil Kurumunun açıklamaları şu yöndedir: Bir caminin çevresinde ve cami ile birlikte kurulmuş olan medrese, kitaplık Külliye, cami ile birlikte hamam, medrese, mektep, imaret, türbe, kütüphane, aşevi, darüşşifa, kervansaray, çarşı, tekke, zaviye binalarından Külliye, İslam toplumunun vakıf hukuku sistemi ve hayrat kavramını geliştirmesiyle ortaya çıktı. 5. Külliye, İslam Külliye (Arapça: كلية‎‎), cami ile birlikte hamam, medrese, mektep, imaret, türbe, kütüphane, aşevi, darüşşifa, çarşı, tekke, zaviye binalarından oluşan yapılar topluluğu. (Kervansaraylar belirli bir süre sonra ücretli hale geldikleri ve hayır işi kavramını kaybettikleri için dahil değildir.) İçindekiler. Merkezindeki yapı camidir.

Müslümanların ibadet etmek için toplandıkları yer. Çevre: Bir birimden önce veya sonra gelen aynı Külliye Nedir? Felsefe Kısaca külliyye olarak adlandırılan önemli yapı topluluklarına zaman içinde manzume, hey'et, imâret, site, imâret sitesi, kompleks gibi isimler de Cami: Toplayan, bir araya getiren, bir arada bulunduran. Türk-İslam devletlerinde cami merkezli medrese, imaret, darüşşifa, hamam, kütüphane, türbe, ve sebilin bir arada bulunduğu sosyal-dini Tarih Terimi Olarak Külliye: Bir camiyi merkez alan imaret, kitaplık, medrese, çarşı, hamam, sebil, hastane, han gibi birimleri içeren yapı topluluğu.Hemen her şehrimizde han, hamam, köprü, cami, mektep Aug 27, · Külliye ne demek kısaca tarih? Külliye, cami ile birlikte hamam, medrese, mektep, imaret, türbe, kütüphane, aşevi, darüşşifa, kervansaray, çarşı, tekke Nov 22, · Türkiye'deki külliye örnekleri. Külliye, cami ile birlikte hamam, medrese, mektep, imaret, türbe, kütüphane, aşevi, darüşşifa, kervansaray, çarşı, tekke 1 Külliye. Külliye, cami ile birlikte medrese, ibadet, imaret, türbe, kütüphane, hamam, aşevi, (darüşşifa) kervansaray, çarşı, okul, hastane, tekke, zaviye binalarından oluşan yapılar topluluğu. Okullar, hastaneler, ibadethaneler, aş evleri gibi mimari eserler kültürümüzde de önemli bir yere sahiptir. Geçmişten günümüze birçok alanda devletlerin millete hizmet ve milletin ihtiyaçlarının giderilmesi için birçok mimari eser ortaya koyduğu bilinmektedir. Geçmişten günümüze birçok alanda devletlerin millete hizmet ve milletin ihtiyaçlarının giderilmesi için birçok mimari eser ortaya koyduğu bilinmektedir. Osmanlı dönemiKülliye (Arapça: كلية‎‎), cami ile birlikte hamam, medrese, mektep, imaret, türbe, kütüphane, aşevi, darüşşifa, çarşı, tekke, zaviye binalarından oluşan yapılar topluluğu. (Kervansaraylar belirli bir süre sonra ücretli hale geldikleri ve hayır işi kavramını kaybettikleri için dahil değildir.) İçindekiler. Feb 25, · Aşağıda külliye nedir kısaca olarak ele alacağız. İslam toplumunun vakıf hukuku sistemi ve hayrat kavramını geliştirmesiyle ortaya çıkan külliyeler günümüzde de değerini koruyor. Külliye, İslam Aşağıda külliye nedir kısaca olarak ele alacağız. Hemen her şehrimizde han, hamam, köprü, cami, mektep Külliye ne demek kısaca tarih? Okullar, hastaneler, ibadethaneler, aş evleri gibi mimari eserler kültürümüzde de önemli bir yere sahiptir. İslam toplumunun oluşumunda şehirlerde mahalle hayatı külliyeler çevresindeki mimari yapıda yoğunlaşıyordu.

KÜLLİYE KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI 1)(İsim)Bir caminin çevresinde cami ile birlikte kurulmuş medrese, imaret, sebil, kitaplık, hastane vb. Külliyenin amaçları maddeler halinde kısaca şöyle sıralanabilir: Ticaret Külliye nedir kısaca anlatınız Külliye, cami ile birlikte medrese, imaret, türbe, kütüphane, hamam, aşevi, (da-rüşşifa) kervansaray, çarşı, okul - Belli bir idari, ekonomik, kültürel ve sosyal amaca yönelik çeşitli kuruluşların toplu bir biçimde bulunduğu yer. yapıların bütünü,. 2)(İsim)Belli bir idari, ekonomik Nov Külliye çeşitli ihtiyaçlar doğrultusunda doğmuş bir yapı çeşididir.Külliye, merkezinde cami olan ancak cami ile birlikte medrese, ibadet, imaret, türbe, kütüphane, hamam, aşevi, (da-rüşşifa) kervansaray, çarşı, okul, hastane, tekke, zaviye gibi binaların da oluşturduğu yapıların ismidir AHMET VEFA ÇOBANOĞLU, "KÜLLİYE", TDV İslâm Ansiklopedisi, 3tioz.de (). Bütün hayır kurumlarını bir arada toplamak. Kısaca külliyye olarak adlandırılan önemli yapı topluluklarına zaman içinde manzume, hey’et, imâret, site, imâret sitesi, kompleks gibi isimler de verilmiştir. İslam toplumunun vakıf hukuku sistemi ve hayrat kavramını geliştirmesiyle ortaya çıkan külliyeler günümüzde de değerini koruyor. yapıların bütünü. Arkeoloji Terimi Olarak Külliye: Değişik işlevli yapılardan meydana gelen yapılar topluluğuna verilen ad. Turizm ve Otelcilik Terimi Olarak Külliye: Bir camiin etrafında cami ile birlikte yapılmış medrese, imaret AHMET VEFA ÇOBANOĞLU, "KÜLLİYE", TDV İslâm Ansiklopedisi, 3tioz.de (). Genellikle bir cami etrafında gelişen külliyelerin Külliyenin Amacı Nedir? Hayır kurumlarının yönetimini kolaylaştırmak. Halka hizmet. Dini, ilmi, sosyal ve ekonomik hayatın gelişmesini sağlamak. Şehirleri şenlendirmek. Kısaca külliyye olarak adlandırılan önemli yapı topluluklarına zaman içinde manzume, hey’et, imâret, site, imâret sitesi, kompleks gibi isimler de verilmiştir. Halkın hayır kurumlarına erişimini kolaylaştırmak. yapıların bütünüTürkiye'deki külliye örnekleri. Genellikle bir cami etrafında gelişen külliyelerin May 20, · Külliye Nedir Kısaca Misafir Üye külliye nedir hakkında kısaca bilgi verirmisiniz lütfen Cevap: Külliye Nedir Kısaca Rüya Gözlü Külliye Nedir Kısaca Bir caminin çevresіnde сami іle birlikte kurulmuş medrese, imarethane, sebіl, kіtаplık, hastane, türbe vb. Hayır kurumlarının güvenliğini ve düzenini sağlamak Jan 17, · Külliye kelimesi anlamı nedir, külliye ne demek, külliye sözlük anlamı, başbakanlık külliyesi, Külliye ne demektir? Osmanlı dönemi Bir caminin çevresinde cami ile birlikte kurulmuş medrese, imaret, sebil, kitaplık, hastane vb.

Jan Külliye, merkezinde cami olan ancak cami ile birlikte medrese, ibadet, imaret, türbe, kütüphane, hamam, aşevi, (da-rüşşifa) kervansaray, çarşı Jun Günümüzde külliye sözcüğü, bir cami çevresinde yapılmış medrese, sıbyan mektebi, türbe, tabhane ve başka işlevli yapılardan oluşan birOysa Arapça kökenli bu sözcük geçmişte böyle bir amaçla kullanılmamıştır. İslam mimarisinde de böyle bir terim yoktur Külliye. Oysa Arapça kökenli bu sözcük geçmişte böyle bir amaçla kullanılmamıştır. Genellikle bir cami etrafında gelişen külliyelerin bazan fatih külliyesi Külliye Terimi Hakkında Bilgiler. Genel olarak cami, medrese, imaret, kütüphane, hastahane ve hamam görevini gören binaların bulunduğu yapı. Osmanlı Türkçesi Terimi Olarak Külliye: Medrese, hamam, imaret, şifahane ve çarşı gibi ek yapıları ile birlikte inşa edilen cami A külliye (Ottoman Turkish: كلية) is a complex of buildings associated with Turkish architecture centered on a mosque and managed within a single institution, often based on a waqf (charitable foundation) and composed of a madrasa, a Dar al-Shifa ("clinic"), kitchens, bakery, Turkish bath, other buildings for various charitable services for the community and further annexes Jun 19, · Günümüzde külliye sözcüğü, bir cami çevresinde yapılmış medrese, sıbyan mektebi, türbe, tabhane ve başka işlevli yapılardan oluşan bir kompleks anlamında kullanılmaktadır. Kısaca küiliyye olarak adlandırılan önemli yapı topluluklarına zaman içinde manzume, hey’et, imaret, site, imaret sitesi, kompleks gibi isimler de verilmiş­tir. Tarih Terimi Olarak Külliye: Bir camiyi merkez alan imaret, kitaplık, medrese, çarşı, hamam, sebil, hastane, han gibi birimleri içeren yapı topluluğu. İslam mimarisinde de böyle bir terim yoktur01 | Külliye Külliye Nedir? (Özet): Çeşitli işlevleri bulunan sosyal amaçlı yapı topluluğuna verilen isim. Osmanlı Türkçesi Terimi Olarak Külliye: Medrese, hamam, imaret, şifahane ve çarşı gibi ek yapıları ile birlikte inşa edilen cami Günümüzde külliye sözcüğü, bir cami çevresinde yapılmış medrese, sıbyan mektebi, türbe, tabhane ve başka işlevli yapılardan oluşan bir kompleks anlamında kullanılmaktadır. Külliye Terimi Hakkında Bilgiler. Değişik fonksiyonlardaki birkaç yapının bîr arada yer alması ile oluşan binalar topluluğu. Tarih Terimi Olarak Külliye: Bir camiyi merkez alan imaret, kitaplık, medrese, çarşı, hamam, sebil, hastane, han gibi birimleri içeren yapı topluluğu.

Külliyenin amaçları maddeler halinde kısaca şöyle sıralanabilir: Ticaret yolundaki kervanların konaklaması ve ihtiyaçlarını gidermesi. Kısaca küiliyye olarak adlandırılan önemli yapı topluluklarına zaman içinde manzume, hey’et, imaret, site, imaret sitesi, kompleks gibi isimler de verilmiş­tir. Toplumda medeniyeti ve İslami düşünceyi canlandırmak. Külliye Nedir Anlamı? Posted Şubat 23, by admin Arapça bir kelime olan külliye, cami ile birlikte medrese, ibadet, imaret, türbe, kütüphane, hamam, aşevi, (da-rüşşifa) kervansaray kez okunmuş. Başta kapılar ve sütunlar olmak üzere, külliyenin bir çok yerinde bulunan, Ahlatlı ve Tiflisli ustaların ellerinden çıkan, taş işçiliğinin en nadide ve en Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi'nde bulunan vakıf kaydına göre, Büyük Kervansaray hariç, Külliye içinde bulunan binaların tamamı vezir Çoban Mustafa Paşa Cami, medrese, türbe ve hamamdan oluşan bu külliye, gerek genel görünüşü, gerekse yapılış şekliyle Anadolu'da bulunan Selçuklu eserlerinin en güzel ve enFeb 23, · Külliye nedir ne demek? Devlet için yetişmiş, kültürlü memur Türklerin Kullandığı Takvimler Kısaca 31 Ocak Tarihe Yardımcı Bilim Dalları Doğru Yanlış Etkinliği 31 Ocak islam, islami bilgiler, islami haberler, dini bilgiler, islami soru ve cavaplar, ayetler, hadisler, dualar islamveihsan'da! Kaynak:Tdk May 28, · Külliye. Külliye çeşitli ihtiyaçlar doğrultusunda doğmuş bir yapı çeşididir. yapıların bütünü, 2) (İsim) Belli bir idari, ekonomik, kültürel ve sosyal amaca yönelik çeşitli kuruluşların toplu bir biçimde bulunduğu yer.. (Arapça) 1) (İsim) Bir caminin çevresinde cami ile birlikte kurulmuş medrese, imaret, sebil, kitaplık, hastane vb. Değişik fonksiyonlardaki birkaç yapının bîr arada yer alması ile oluşan binalar topluluğu. Genellikle bir cami etrafında gelişen külliyelerin bazanHakkında Kısaca Bilgi: Osmanlı Türkçesi Terimi Olarak Külliye Medrese, hamam, imaret, şifahane ve çarşı gibi ek yapıları ile birlikte inşa edilen cami Külliyenin Amacı.

Belli bir idari, ekonomik, kültürel ve sosyal amaca yönelik çeşitli kuruluşların toplu bir biçimde bulunduğu yer. Jan Arapça bir kelime olan külliye, cami ile birlikte medrese, ibadet, imaret, türbe, kütüphane, hamam, aşevi, (da-rüşşifa) kervansaray, çarşı, okul Mar alınarak, Gaziantep İlinde bulunan Külliye ve Manzume yapılarının tanımı bölüme cami ile ilgili bölümde kısaca değindik fakat tekkelerle Ayrıca,Yavuz Sultan Selim'in Mısır'dan getirdiği Memluk Sarayı mimar ve ustalarının da önemli katkısının olduğu bilinmektedir. Kısa Bilgi: İmla kılavuzu sitemiz bir Külliye,merkezde yer alan cami ve 2.Külliyenin amaçları maddeler halinde kısaca şöyle sıralanabilir: Ticaret yolundaki kervanların konaklaması ve ihtiyaçlarını gidermesi. Kısaca tanımlamak gerekirse, ortada câmi olmak üzere, çevresinde fonksiyonel bir anlayışla sıralanmış olan medrese, mektep, kütüphâne, dâruşşifâ, tâbhâne (misâfirhâne), imâret (aşhâne), han-kervansaray, hamam, çeşme-se­bil, arasta-çarşı, muvakkithâne, türbe ve benzeri yapılar topluluğuna Külliyat Nedir Külliye veya külliyyet’ten külliyyât. Külliye, merkezinde cami olan ancak cami ile birlikte medrese, ibadet, imaret, türbe, kütüphane, hamam, aşevi, (da-rüşşifa) kervansaray, çarşı, okul, hastane, tekke, zaviye gibi binaların da oluşturduğu yapıların ismidir Külliye nedir? Külliye, cami ile birlikte medrese, imaret, türbe, kütüphane, hamam, aşevi, (da-rüşşifa) kervansaray, çarşı, okul, hastane, tekke, zaviye binalarından oluşan yapılar topluluğu. Salavat Nedir,Ne Demek (Kısaca) 24 Ocak 17 Kasım hakki 0 İslam toplumunun oluşumunda şehirlerde mahalle hayatı külliyeler çevresindeki mimari yapıda yoğunlaşıyordu. Devlet için yetişmiş, kültürlü memur Nov 04, · Külliye nedir? Külliye çeşitli ihtiyaçlar doğrultusunda doğmuş bir yapı çeşididir. Nov 28, · Külliyenin Amacı. Toplumda medeniyeti ve İslami düşünceyi canlandırmak. Külliye, İslamKülliye Nedir Kısaca #odev #eodev #hakkindabilgi #egitimsitesi #eokul #egitim #odevsitesi #ödevyapma #ödevevi Külliye kelimesi anlamı nedir, külliye ne demek, külliye sözlük anlamı, başbakanlık külliyesi, Külliye ne demektir? Kısaca tanımlamak gerekirse, ortada câmi olmak üzere, çevresinde fonksiyonel bir anlayışla sıralanmış olan medrese, mektep, kütüphâne, dâruşşifâ, tâbhâne (misâfirhâne), imâret (aşhâne), han-kervansaray, hamam, çeşme-se­bil, arasta-çarşı, muvakkithâne, türbe ve benzeri yapılar topluluğuna Külliye nedir?

190 90 yatak

(Kervansaraylar belirli bir süre sonra ücretli hale geldikleri ve hayır işi kavramını kaybettikleri için dahil değildir.) İçindekiler. Okullar, hastaneler, ibadethaneler, aş evleri gibi mimari eserler kültürümüzde de önemli bir yere sahiptir. Hemen her şehrimizde han, hamam, köprü, cami, mektepCumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Türkiye 'nin Ankara şehrinde yer alan bir kütüphanedir. Burada kalan ve Kanuni Sultan Süleyman'ın gücü ve Mimar Sinan'ın dehasının vücut bulduğu Süleymaniye Camii, yıldır İstanbul'un kalbinde adeta bir mühür gibi duruyor. Külliye, İslam Külliye (Arapça: كلية‎‎), cami ile birlikte hamam, medrese, mektep, imaret, türbe, kütüphane, aşevi, darüşşifa, çarşı, tekke, zaviye binalarından oluşan yapılar topluluğu. Külliye. İşte Süleymaniye Camii ayıklama ne demek, ayıklama nedir sorularına karşılık, 8 harfli ayıklama sözcüğünün Türkçe sözlük anlamı veya tanımının kısaca açıklandığı bu ne demek ve nedir sayfasında, ayrıca ayıklama teknik teriminin Eğitim kategorisindeki anlamına ve ayıklama ile ilgili toplam 18 sözcük, birleşik kelime, teknik terim, atasözü, isim, deyim ve/veya kelime anlamlarına Geçmişten günümüze birçok alanda devletlerin millete hizmet ve milletin ihtiyaçlarının giderilmesi için birçok mimari eser ortaya koyduğu bilinmektedir. Sözlükte “gölgelik” anlamına gelen suffe, Mescid-i Nebevî’nin giriş kısmında Medine’de evleri ve kalabilecek yakınları olmayan sahâbîlerin barınması için yapılan mekânın adı olmuştur. Külliye, cami ile birlikte medrese, ibadet, imaret, türbe, kütüphane, hamam, aşevi, (darüşşifa) kervansaray, çarşı, okul, hastane, tekke, zaviye binalarından oluşan yapılar topluluğu. 1 Feb 25, · Aşağıda külliye nedir kısaca olarak ele alacağız. farklı dilde 4 milyondan fazla kitap koleksiyonu ve milyon makale ve raporla ülkenin en büyük kütüphanesidir. İslam toplumunun oluşumunda şehirlerde mahalle hayatı külliyeler çevresindeki mimari yapıda yoğunlaşıyordu. 22 Şubat 'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev ve MUSTAFA BAKTIR, "SUFFE", TDV İslâm Ansiklopedisi, 3tioz.de ().

Angström zıt anlamlısı. Diğer dillerde Angström Arkeoloji Terimi Olarak Külliye: Değişik işlevli yapılardan meydana gelen yapılar topluluğuna verilen ad. İslam toplumunun vakıf hukuku sistemi ve hayrat kavramını geliştirmesiyle ortaya çıkan külliyeler günümüzde de değerini koruyor. Osmanlı dönemiAngström hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler. Angström kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri: Sonuç bulunamadı!. yapıların bütünü. Külliye, cami ile birlikte hamam, medrese, mektep, imaret, türbe, kütüphane, aşevi, darüşşifa, kervansaray, çarşı, tekke Bir caminin çevresinde cami ile birlikte kurulmuş medrese, imaret, sebil, kitaplık, hastane vb. Aug 27, · Külliye ne demek kısaca tarih? Turizm ve Otelcilik Terimi Olarak Külliye: Bir camiin etrafında cami ile birlikte yapılmış medrese, imaret Nov 22, · Türkiye'deki külliye örnekleri.

fatih külliyesi Jan 17, · Külliye kelimesi anlamı nedir, külliye ne demek, külliye sözlük anlamı, başbakanlık külliyesi, Külliye ne demektir? Tarih Terimi Olarak Külliye: Bir camiyi merkez alan imaret, kitaplık, medrese, çarşı, hamam, sebil, hastane, han gibi birimleri içeren yapı topluluğu. Külliye, merkezinde cami olan ancak cami ile birlikte medrese, ibadet, imaret, türbe, kütüphane, hamam, aşevi, (da-rüşşifa) kervansaray, çarşı, okul, hastane, tekke, zaviye gibi binaların da oluşturduğu yapıların ismidir Külliye nedir Külliye ne demek Külliye ile ilgili sözler resimler Külliye hakkında bilgiler cümleler bulmaca kısaca Külliye anlamı tanımı açılımı Külliye resimleri ile ilgili sözler görseller, türkçe ingilizce almanca sözlük anlamı ile ilgili bilgiler ve diğer kelime anlamlarını Külliye Terimi Hakkında Bilgiler. Genel olarak cami, medrese, imaret, kütüphane, hastahane ve hamam görevini gören binaların bulunduğu yapı. (Özet): Çeşitli işlevleri bulunan sosyal amaçlı yapı topluluğuna verilen isim. Osmanlı Türkçesi Terimi Olarak Külliye: Medrese, hamam, imaret, şifahane ve çarşı gibi ek yapıları ile birlikte inşa edilen cami May 25, · 01 | Külliye Külliye Nedir?

Genellikle bir cami etrafında gelişen külliyelerin bazan Kısaca küiliyye olarak adlandırılan önemli yapı topluluklarına zaman içinde manzume, hey’et, imaret, site, imaret sitesi, kompleks gibi isimler de verilmiş­tir. A külliye (Ottoman Turkish: كلية) is a complex of buildings associated with Turkish architecture centered on a mosque and managed within a single institution, often based on a waqf (charitable foundation) and composed of a madrasa, a Dar al-Shifa ("clinic"), kitchens, bakery, Turkish bath, other buildings for various charitable services for the community and further annexes Feb 23, · Külliye nedir ne demek? Değişik fonksiyonlardaki birkaç yapının bîr arada yer alması ile oluşan binalar topluluğu. Posted Şubat 23, by admin Arapça bir kelime olan külliye, cami ile birlikte medrese, ibadet, imaret, türbe, kütüphane, hamam, aşevi, (da-rüşşifa) kervansaray May 28, · Külliye.

Külliyenin amaçları maddeler halinde kısaca şöyle sıralanabilir: Ticaret yolundaki kervanların konaklaması ve ihtiyaçlarını gidermesi. Kaynak:Tdk Nov 28, · Külliyenin Amacı. Toplumda medeniyeti ve İslami düşünceyi canlandırmak. Külliye çeşitli ihtiyaçlar doğrultusunda doğmuş bir yapı çeşididir. Devlet için yetişmiş, kültürlü memur Nov 04, · Külliye nedir? Külliye Nedir Anlamı? yapıların bütünü, 2) (İsim) Belli bir idari, ekonomik, kültürel ve sosyal amaca yönelik çeşitli kuruluşların toplu bir biçimde bulunduğu yer.. kez okunmuş. Kısaca tanımlamak gerekirse, ortada câmi olmak üzere, çevresinde fonksiyonel bir anlayışla sıralanmış olan medrese, mektep, kütüphâne, dâruşşifâ, tâbhâne (misâfirhâne), imâret (aşhâne), han-kervansaray, hamam, çeşme-se­bil, arasta-çarşı, muvakkithâne, türbe ve benzeri yapılar topluluğuna (Arapça) 1) (İsim) Bir caminin çevresinde cami ile birlikte kurulmuş medrese, imaret, sebil, kitaplık, hastane vb.

Yalancı yarim komik sahneler

1 Replies to “Külliye nedir kısaca”

  1. Külliye, cami ile birlikte medrese, imaret, türbe, kütüphane, hamam, aşevi, (da-rüşşifa) kervansaray, çarşı, okul, hastane, tekke, zaviye binalarından oluşan yapılar topluluğu. İslam toplumunun oluşumunda şehirlerde mahalle hayatı külliyeler çevresindeki mimari yapıda yoğunlaşıyordu. Külliye, İslamKülliye (Arapça: كلية‎‎), cami ile birlikte hamam, medrese, mektep, imaret, türbe, kütüphane, aşevi, darüşşifa, çarşı, tekke, zaviye binalarından oluşan Külliye nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir